Psycholog dziecięcy

Daria Lorenz – psycholog dziecięcy

Posiadam tytuł magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne. Obecnie jestem uczestnikiem szkoły psychoterapeutycznej prowadzonej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Wiedzę teoretyczną o pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zdobyłam biorąc udział w szkoleniach i warsztatach, takich jak: „Kolorowe kredki... praca terapeutyczna z dziećmi. Metody i narzędzia”, „Ja – zrozumieć siebie. Wprowadzenie do Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga „Deficyty neurobehawioralne i możliwości terapii dziecka z FASD”, „Narkotyki stare i nowe – profilaktyka, interwencja, działanie”; „Trening Mediatorów Szkolnych”, „Jak budować skuteczną szkolną profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych”; „Predyspozycje i możliwości psychorozwojowe dziecka u progu kariery szkolnej”, a także kończąc Studium Pedagogiczne na UAM Poznań i Akademię Trenera na WSNHiD w Poznaniu;
Doświadczenie i wiedzę praktyczną zdobywałam latami poprzez pracę w placówkach oświatowych – przedszkolach, szkołach podstawowych, pracę w instytucji pomocy społecznej gdzie prowadziłam terapię indywidualną i rodzinną, poprzez współpracę z Towarzystwem Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, odbycie stażu w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym, Klubie Malucha, Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – Zakładzie Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz będąc wolontariuszem w Domu Małego Dziecka czy w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu.