Podejście psycholog

W mojej pracy z dziećmi i młodzieżą łączę podejście systemowe z metodą edukacji i poszukiwania rozwiązań poprzez aktywne doświadczanie. Wykorzystując techniki zabawy, dramy, arteterapii, bajkoterapii, muzykoterapii, ustawienia przestrzenne, listy, symbole, rytuały zapraszam dzieci i młodzież do swobodnego przyglądania się sobie samemu, odkrywania własnych zasobów, mocnych stron i przezwyciężania kryzysów. Pamiętając przy tym o zatroskanych rodzicach, o rozmowie, o udzieleniu wsparcia emocjonalnego, instrumentalnego i informacyjnego, bo to przecież Oni decydują się na ten najważniejszy pierwszy krok, zgłaszając się z dziećmi do gabinetu.

Jeżeli Państwa dziecko boryka się z trudnościami takimi jak:

- niska samoocena,
- kłopoty i konflikty rówieśnicze,
- trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych (zaburzenia ze spektrum autyzmu)
- mutyzm wybiórczy
- zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
- samouszkodzenia, agresja,
- nadpobudliwość,
- wycofanie, depresja,
- lęki, fobie
- moczenie nocne,
- doświadczenia traumy (dziecko przeżyło sytuację zagrażającą jego -bezpieczeństwu fizycznemu lub wzbudzające uczucia strachu, przerażenia i bezradności)
- nieradzenie sobie ze stresem,
- inne

porozmawiajmy o tym.