Podejście logopeda

Moja praca jest pasją, którą pragnę podzielić się z innymi. Najważniejsze dla mnie jest wzbudzić w dziecku motywację do tego by chciało mówić pięknie. Aby odczuwało radość ze sztuki mówienia. W mojej pracy najważniejsze jest podążanie za dzieckiem, jego możliwościami oraz predyspozycjami.

Jeżeli Państwa dziecko boryka się z nieprawidłowościami dotyczącymi rozwoju mowy takimi jak:

- sygmatyzm (nieprawidłowa realizacja głosek szeregu ciszącego: ś,ż,ć,dź, syczącego:s,z,c,dz, oraz szumiącego: sz,ż,cz,dż)
- betacyzm (nieprawidłowa realizacja głosek :p,b)
- rotacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski r)
- kappacyzm, gammacyzm (nieprawidłowa realizacja głosek k,g)
- lambdacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski l)
- mowa bezdźwięczna
- alalia (opóźniony rozwój mowy)
- zaburzenia komunikacji (zaburzenia ze spektrum autyzmu bądź aspergera)
- dysglosja
- afazja
- giełgot
- inne

Zapraszam