Misja

Misja:

W naszej pracy z dziećmi, młodzieżą czy rodzicami kierujemy się wartościami, które są nam bliskie na co dzień i dzięki którym oferowana przez nas pomoc jest odbierana jako przyjazna i wspierająca.
W naszej pracy zależy nam najbardziej na:
- stałej uważności na potrzeby dzieci i dorosłych
- wyznaczaniu wspólnych celów
- prowadzeniu terapii budowanej na dialogu
- poczuciu wzajemnego zaufania i akceptacji
- wykorzystywaniu mocnych stron dziecka, nastolatka czy rodzica
- posyłaniu zasobów, mocnych stron do pracy
- współdziałaniu z dziećmi, młodzieżą, rodzicami
- wykorzystywaniu aktywnych metod
- korzystaniu z innowacyjnych technik
- podążaniu za dzieckiem, nastolatkiem, rodzicem
- budowaniu relacji w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie

Terapeutyczny Zakątek to miejsce przyjaznych rozwiązań.