Logopeda

Monika Najdoch – logopeda

Posiadam tytuł magistra logopedii uzyskany na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wiedzę teoretyczną z zakresu wspomagania komunikacji zdobyłam biorąc udział w szkoleniach i warsztatach, takich jak: „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem”, „Integracja sensoryczna”, „Sztuka uczenia”, ”Pół żartem, pół serio – skuteczna nauka języka polskiego”, „Wykorzystanie elementów metody werbo - tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I oraz II, " Strategiczna metoda usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej ", " Masaż logopedyczny",  a także kończąc studia podyplomowe wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna na WSNHID w Poznaniu, a także studia podyplomowe Pedagogika specjalna na WSNoZ w Poznaniu. Doświadczenie i wiedzę praktyczną zdobywałam latami poprzez pracę w placówkach oświatowych – przedszkolach oraz szkole podstawowej, a także oddziale szkolnym dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Koordynowałam pracę zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także byłam członkiem zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Aktualnie współpracuję z kilkoma przedszkolami, gdzie prowadzę zajęcia logopedyczne oraz profilaktykę logopedyczną.