Logopeda

Logopeda:
diagnoza logopedyczna – 100zł/60min
terapia indywidualna - 40zł /30min
terapia indywidualna - 60zł/45min
konsultacje dla rodziców 50zł/60min