Terapia systemowa

Czym jest terapia systemowa?
Chcąc wyjaśnić czym jest terapia systemowa najlepiej oprzeć się na przykładzie rodziny, która jednocześnie tworzy spójną całość składającą się z poszczególnych jej członków.
Ta spójna całość, rządzi się pewnymi regułami, powiązana jest ze sobą pewnymi zasadami, celami czy wartościami. Każdy klient, czy to jest dziecko, nastolatek, dorosły czy cała rodzina, zanurzony jest w swój subiektywny obraz świata oraz własnej osoby. Aby wesprzeć takiego klienta terapeuta systemowy musi najpierw poznać świat, w jakim żyje dana osoba a dopiero później poszerzać spojrzenie na problem.
Terapeuta nie wybiera się na przechadzkę po świecie klienta w stronę w którą klient nie ma ochoty podążać. Za każdym razem psychoterapeuta stara się badać i sprawdzać czy klient ma w sobie zgodę na poruszanie danego tematu. Kierując się ciekawością, neutralnością i szacunkiem terapeuta stara się zachować pewien dystans do opowiadanej przez klienta historii, pozwala to na wspólne przyglądanie się problemowi z różnych perspektyw. Zmiana jest hasłem przewodnim terapii znaczy to tyle, że w oparciu o możliwości dziecka, nastolatka czy dorosłego terapeuta poszukuje wraz z klientem możliwych rozwiązań.
Robi to poprzez zadawanie różnorodnych pytań, zadań czy dzielenie się swoją wiedzą. Działania te mają na celu odkrycie tych obszarów klienta, które pozwalają na zmianę.
Terapia systemowa nie opiera się na eksplorowaniu deficytów, problemów, braków, patologii, zaburzeń. Każdy może dokonać zmian w oparciu o swoje mocne strony, a nie na gruncie tego czego nie ma. Terapia ma pomóc uświadomić sobie swoje zasoby, mocne strony i nauczyć się ich używać. Wartym podkreślenia w terapii systemowej jest fakt, iż to dziecko, nastolatek czy rodzic jest bohaterem swojej opowieści.
W Terapeutycznym Zakątku nie brakuje na to przestrzeni.