Terapia logopedyczna

Czym jest terapia logopedyczna?
Terapia logopedyczne to spotkanie z mową, na które bardzo serdecznie zapraszam. Terapia obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych oraz zamierzonych oddziaływań mających na celu:
-usuwanie zaburzeń mowy,
-przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
-nauczanie mowy, która się wykształciła,
-wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
-wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności komunikacyjnej,
-likwidację pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń procesu porozumiewania się oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń komunikacji językowej.
W postępowaniu logopedycznym – poza ustaleniem inwentarzy anormalnych zachowań językowych – ważnym etapem pracy jest orzekanie pozytywne, ustalenie, jaką kompetencją językową i komunikacyjną oraz jaką wiedzą w rzeczywistości i sprawnościami komunikacyjnymi dysponuje osoba z zaburzeniami mowy ( Grabias 1997).
Co to oznacza?
Oznacza to, że pracujemy na mocnych stronach dziecka.
Zajęcia pozwalają rozbudzić w dziecku motywację do tego by chciało mówić pięknie, dbając o wyrazistość swojej wymowy jak i poprawność gramatyczną oraz bogactwo językowe.