Czym jest terapia

systemowa?

Chcąc wyjaśnić czym jest terapia systemowa najlepiej oprzeć się na przykładzie rodziny...

Czym jest terapia logopedyczna?

Terapia logopedyczne to spotkanie z mową, na które bardzo serdecznie zapraszam.

Mowa i dialog

Czym innym jest mowa i czym innym jest dialog. Wspólnie zadbamy o to, aby ukształtować mowę która będzie służyła komunikacji z drugim człowiekiem. Razem zbudujmy dialog, nauczmy się wyrażać siebie i wsłuchiwać w potrzeby drugiego człowieka.

Nauka poprzez zabawę

Terapeutyczny Zakątek jest miejscem, w którym dzieci czują się swobodne, co pozwala rozwinąć w nich kreatywność oraz inicjatywność.

Budowanie relacji

Budowanie relacji czyli pola wzajemnego porozumienia, zaufania i szacunku odbywa się w Terapeutycznym Zakątku na trzech płaszczyznach: rodzic-specjalista, dziecko-specjalista, rodzic-dziecko.

Zmiana i rozwój

Zespół Terapeutycznego Zakątka wychodzi problemom rozwojowym dziecka naprzeciw, koncentrując się mocno wokół zasobów i możliwości dziecka, przy współpracy rodziców, zaprasza zmianę prowadzącą do rozwoju.

Terapeutyczny Zakątek
to miejsce przyjaznych rozwiązań.

 

Zapraszamy, zerknij tutaj...